Bestyrelsen og vedtægter

Bestyrelsen:

På stiftende generalforsamling d. 21 august 2018 blev der valgt én bestyrelse til at lede foreningen i mellem generalforsamlingerne.

Bestyrelsen mødes efter behov og udgøres af:

Formand – Sune Kirketerp

Næstformand – Michael Thorsen

Kasserer – Steffen Andersen

Menigt bestyrelsesmedlem – Mogens Pedersen

Menigt bestyrelsesmedlem – Kai Hansen

Suppleant – Jan Petersen

Suppleant – John Pedersen

Nedenfor kan du læse referater fra Generalforsamlingen, bestyrelsesmøderne samt foreningens vedtægter.

Vedtægter. Foreningsvedtægter – Sydbyens Bryglaug

Stiftelse af foreningen. Referat (1)

Konstituerende betyrelsesmøde i Sydbyens Bryglaug referat